It is mandatory to upload images of the marksheets and certificates in PDF format at the given place.
आपल्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रे ह्यांच्या स्कॅन केलेल्या प्रतिमा पीडीएफ स्वरुपात दिलेल्या जागी अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
“Permissible image size for documents pertaining to ST category, Mark sheet is 250 KB per set of images.”
‘अनुसूचित जमातीच्या संदर्भात लागणारी कागदपत्रे, गुणपत्रक कागदपत्रांच्या प्रतिमांचा आकाराची मर्यादा प्रत्येकी २५० केबी इतकी वाढवली आहे.’

Helpline No. - 02065001012, email - maha.agri.help@gmail.com

Click Here for List of AC

NOTICES

-

Best viewed in Google Chrome with Resolution 1024 * 768(minimum)