It is mandatory to upload images of the marksheets and certificates in PDF format at the given place.
आपल्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रे ह्यांच्या स्कॅन केलेल्या प्रतिमा पीडीएफ स्वरुपात दिलेल्या जागी अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
“Permissible image size for documents pertaining to ST category, documents pertaining to 7/12 is 250 KB per set of images.”
‘अनुसूचित जमातीच्या संदर्भात लागणारी कागदपत्रे, ७/१२ उतारा संदर्भात लागणारी कागदपत्रांच्या प्रतिमांचा आकाराची मर्यादा प्रत्येकी २५० केबी इतकी वाढवली आहे.’

Admission For Diploma Courses (2017-2018)

Helpline No. - 02065001012, email - maha.agri.help@gmail.com

Click Here for List of AC

NOTICES

-

Best viewed in Google Chrome with Resolution 1024 * 768(minimum)